Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông

Thứ sáu, 27/07/2018, 18:47 GMT+7

Kiến Nam Group & Copen Coffee tin rằng tình yêu Tổ quốc là tình yêu thiêng liêng của mọi người dân Việt, những đóng góp của doanh nghiệp sẽ tiếp thêm ý chí và sức mạnh cho các lực lượng của ta đang can trường bám biển, giữ vững chủ quyền đất nước. Ban lãnh đạo Copen Coffee in kêu gọi, đây là lúc mà cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp cần thể hiện tinh thần yêu nước, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc.

Báo Tuổi Trẻ chính thức phát động chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông”. Đây là chương trình tiếp nối chương trình “Góp đá xây Trường Sa” do báo Tuổi Trẻ phát động khi tàu Trung Quốc cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của chúng ta trên biển Đông. Những đóng góp của bạn sẽ cùng nhân lên ý chí và sức mạnh về phương tiện, trang thiết bị cho các lực lượng giữ gìn bờ cõi, biển đảo của chúng ta.

5_1

poster_from_postermywall

Ý kiến của bạn