Xây dựng
Xây dựng

Công Ty TNHH Xây Dựng Điện Kiến Nam: "Kiến tạo kiến trúc - Kiến tạo cuộc sống"

YOUR SUCCESS IS OUR SUCCESS
Cà phê & xuất nhập khẩu
Cà phê & xuất nhập khẩu

Copen Coffee -  Một thế giới đổi thay

Bất động sản nội địa
Bất động sản nội địa
"Có an cư mới lạc nghiệp - Đồng hành cùng bạn trong quá trình xây tổ ấm là sứ mệnh của chúng tôi"
Đầu tư quốc tế
Đầu tư quốc tế
Công ty Kien Nam Group, LLC được thành lập năm 2017 tại tiểu bang California, Hoa Kỳ -  là thành viên của tập đoàn Kiến Nam Group
Viện dưỡng lão
Viện dưỡng lão
Công Ty TNHH Viện Dưỡng Lão Kiến Nam - " Cuộc sống là sự sẻ chia-  cho đi là còn mãi"