Canpac

Công trình: Canpac

Chủ đầu tư: Chi nhánh Công ty TNHH Canpac (Việt Nam )

Vốn đầu tư: Malaysia

Địa điểm: Số 9, Đường 15, Việt Nam - Singapore Khu công nghiệp II-A, Tân Uyên, Bình Dương

Quy mô: 18.043.138.000 VNĐ

Diện tích: 29,998 m2

Nội dung công việc:

- Xây dựng mới văn phòng, nhà xưởng …

Năm xây dựng: 2013

canpac_1