Chính sách - Phúc lợi

Công ty Kiến Nam luôn ưu tiên thực hiện mục tiêu phát triển nguồn nhân lực luôn định hướng xây dựng một đội ngũ chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo , ...
Công ty Kiến Nam tiền thân là một công ty Tư nhân Gia đình về lĩnh vực xây dựng, điện với quy mô vừa khoảng 200 nhân viên , một trong những lợi thế cạnh ...
Công ty có chính sách phát triển Nguồn Nhân Lực thông qua công tác đào tạo kỹ năng – chuyên môn trong suốt quá trình làm việc
Chúng tôi luôn coi đội ngũ nhân viên là nhân tố chủ yếu quyết định sự thành công hay thất bại của công ty, hết sức quan tâm đến việc phát triển và ...