CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG

Công ty Kiến Nam luôn ưu tiên thực hiện mục tiêu phát triển nguồn nhân lực luôn định hướng xây dựng một đội ngũ chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo , nhiệt huyết có chuyên môn giỏi để phát triển nghề nghiệp của mỗi cá nhân và thực hiện nhiệm vụ quyền hạn mà Công ty giao phó – là nhân tố cốt lõi dẫn đến sự thành công và ưu thế cạnh tranh của Công ty.

Chính sách tuyển dụng của Công ty được thực hiện đồng bộ đến đào tạo - phát triển, lương - thưởng - phúc lợi, các chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc và phát triển văn hóa Công ty để giữ người giỏi, thu hút nhân tài, tạo điều kiện cho tất cả cán bộ nhân viên được làm việc tốt nhất, được phát triển nghề nghiệp và gắn bó lâu dài với Công ty.

Chính sách tuyển dụng

- Việc tuyển dụng phải thỏa mãn nhu cầu mục tiêu tuyển dụng phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh ngắn và dài hạn của công ty .

- Nhân sự được tuyển dụng không chỉ nhằm đáp ứng được yêu cầu công việc hiện tại mà còn là nhân tố phát triển trong tương lai.

- Việc tuyển dụng được thông báo công khai minh bạch bình đẳng cho mọi ứng viên trong và ngoại hệ thống Công ty, trên website của Công ty, đến các nguồn cung ứng lao động bên ngoài và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Mỗi vị trí, chức danh công việc tuyển dụng phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của Công ty , đều có tiêu chí, tiêu chuẩn tuyển dụng riêng theo Bản Mô Tả Công Việc, được thực hiện theo đúng Quy trình tuyển dụng của công ty và Pháp luật Việt Nam.