Công ty TNHH Modern Cass International Cosmetic (VN)

Công trình: Modern Cass (VN)

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Modern Cass International Cosmetic (VN)

Vốn đầu tư: Thái Lan

Địa điểm: Số 31 KCN VSIP II, Đường số 4, Thủ Dầu Một, Bình Dương , Việt Nam

Quy mô: 1,463,000.00 USD

Diện tích: 8.082m2

Nội dung công việc:

Xây dựng mới văn phòng, nhà xưởng …

Năm xây dựng: 2012-2013

modern_cass_1
hinh_2_2
hinh_3_1