D&F Việt Nam

Chủ đầu tư: Công ty TNHH D&F Việt Nam

Vốn đầu tư: Philippines. Ngành : may mặc

Địa điểm KCN Trảng Bàng Tây Ninh, Việt Nam

Giá trị công trình: 12.500.835.000 VND

Quy mô: 30.000m2

Hạng mục thi công:-  Xây dựng nhà xưởng, văn phòng, hệ thống điện

    - Trang trí nội thất

Năm xây dựng: 2006

d__f_01_1