Ever Grace

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH GIÀY VĨNH NGHĨA BÌNH DƯƠNG

Vốn đầu tư: Đài Loan

Địa điểm: Bến Cát , Bình Dương, Việt Nam

Giá trị công trình: 26.114.581.000 VND

Quy mô: 180.000m2

Nội dung công việc:

- Xây dựng nhà xưởng, văn phòng.

- Hệ thống điện.

Năm xây dựng: 2002