Evergreen Sài Gòn

Công trình: Evergreen Saigon

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Evergreen Saigon

Vốn đầu tư: Malaysia

Địa điểm: KCN Visip II,  Bình Dương, Việt Nam

Giá trị công trình: 750,000 USD

Quy mô: 5.100 m2

Hạng mục thi công: Xây dựng nhà xưởng, văn phòng, căn tin; Trạm điện 630KVA

Năm xây dựng: 2008

hinh_1