Fleming Việt Nam

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Quốc Tế Fleming Việt Nam

Vốn đầu tư: Đài Loan.  (Ngành nghề: Hương liệu)

Địa điểm: KCN Amata - Đồng Nai, Việt Nam

Giá trị công trình: 4.000.000.000 VND

Quy mô: 5.000m2

Nội dung công việc:

- Xây dựng nhà xưởng, văn phòng

- Hệ thống điện, nước

Năm xây dựng: 2004