Nam Sun

Chủ đầu tư: CÔNG TY NAM SUN ENGINEERING PLASTIC

Vốn đầu tư: Hồng Kông

Địa điểm: KCN Mỹ Phước III, Bình Dương, Việt Nam

Giá trị công trình: 1.000.000 USD

Quy mô: 20.000 m2

Nội dung công việc:

- Xây dựng nhà xưởng, văn phòng

- Xây dựng hệ thống điện, nước

Năm xây dựng: 2008

Untitled_30