Nhật Tân

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sản xuất – Thương Mại Nhật Tân

Vốn đầu tư: Việt Nam

Địa điểm: Khu công nghiệp Visip I, Bình Dương, Việt Nam

Quy mô: 18.569.034.448 VND

Diện tích: 10.500 m2

Nội dung công việc:

- Xây dựng nhà xưởng và văn phòng

Năm xây dựng: 2009

hinh_2_1
3_1