TIN TỨC

Chỉ thị của Thủ tướng về quản lý thị trường bất động sản 10
Tại Chỉ thị 2196/CT-TTg, Thủ tướng yêu cầu phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý trong việc kiểm tra, thẩm định, cho phép đầu tư các dự án phát triển nhà ở, đầu tư kinh doanh bất động sản.
09 /07 /2018 - 14:07
Sky Pham Presents Donation to the 55th President of Mexico, H.E Vicente Fox Quesada
26/07/2018
At the 5th Annual Global Official Dignitary Awards (G.O.D.), integrated with the 4th Annual WCH Humanitarian Summit last October 20-21, 2017 in New York, on behalf of the Compassionate ...
Kien Nam Group Ranked No. 308 on Entrepreneur 360 List
26/07/2018
 Beverly Hills, CA, June 21, 2018 — Kien Nam Group was recently recognized as one of the “Best Entrepreneurial Companies in America” by Entrepreneur magazine’s ...
Chỉ thị của Thủ tướng về quản lý thị trường bất động sản 10
09/07/2018
Tại Chỉ thị 2196/CT-TTg, Thủ tướng yêu cầu phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý trong việc kiểm tra, thẩm định, cho phép đầu ...