Trung tâm Đào tạo & Chăm sóc Mắt Cộng Đồng

Chủ đầu tư: Tổ Chức Phi Lợi Nhuận Đông Tây Hội Ngộ

Vốn đầu tư: Việt Nam

Địa điểm: 611/2 Điện Biên Phủ, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Giá trị hợp đồng: 25.620.616.310 VND

Quy mô: 2,550 m2

Hạng mục thi công:

- Xây dựng và lắp đặt Hệ thống cơ điện công trình công cộng, 1 tầng hầm + 8 tầng lầu

Năm xây dựng: 2011-2012

bv_mat_1
1_ok
3_ok
5_ok
6_ok
hinh_3_2_1